webimed

Ročný archív:

2018

| CME | Kardiológia

Antitrombotická triple terapia

Prvá časť webináru bude zameraná na štúdie PIONEER AF-PCI a REDUAL-PCI, ktoré prinášajú dôležité updaty pre antitrombotickú liečbu pacientov s atriálnou fibriláciou podstupujúcich perkutánnu koronárnu angioplastiku. V druhej časti sa ukáže, ako tieto poznatky prispievajú k manažmentu takýchto  ...

Pozrieť