| CME | Hematológia Kardiológia 2286 pozretí

Trombolýza v akútnej kardiológii

Fibrinolytický manažment akútneho koronárneho syndrómu a pľúcnej embólie

• Kedy uprednostniť trombolýzu pred PKI
• Čo to je farmako-invazívna liečba a aké má využitie
• Kedy iniciovať fibrinolytickú liečbu pľúcnej embólie
• Ako kombinovať fibrinolytiká a antikoagulačnú liečbu

Hostia

MUDr. Allan Böhm, MBA
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie akútnej kardiológie

MUDr. Ľubomír Fľak, PhD.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie kardiológie a angiológie

MUDr. František Kovář, PhD.
Univerzitná nemocnica Martin, primár kardiologickej časti I. internej kliniky JLF UK