| CME | Kardiológia 2319 pozretí

Antitrombotická triple terapia

Prvá časť webináru bude zameraná na štúdie PIONEER AF-PCI a REDUAL-PCI, ktoré prinášajú dôležité updaty pre antitrombotickú liečbu pacientov s atriálnou fibriláciou podstupujúcich perkutánnu koronárnu angioplastiku. V druhej časti sa ukáže, ako tieto poznatky prispievajú k manažmentu takýchto pacientov v klinickej praxi.

Hostia

MUDr. Allan Böhm, MBA
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie akútnej kardiológie

MUDr. Ľuboš Urban, PhD.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie arytmií a kardiostimulácie

MUDr. Mária Hajzoková (moderátor)
Univerzitná nemocnica Bratislava, Klinika geriatrie LF SZU