Moderátori

MUDr. Mária Hajzoková
Doktorka Mária Hajzoková študovala na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia v r. 2014 začala pracovať na Geriatrickej Klinike SZU v Podunajských Biskupiciach. Rok po ukončení postupovej skúšky z interného kmeňa prestúpila na Odd. všeobecnej kardiológie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, kde sa venuje diagnostike a liečbe pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami, predovšetkým s postihnutím chlopňového aparátu. Vo voľnom čase sa venuje tancu a rôznym druhom športu.
MUDr. Tereza Hlavatá
Doktorka Tereza Hlavatá je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobí na III. internej klinike LFUK a UNB v Nemocnici akad. L. Dérera v Bratislave a pripravuje sa v špecializačnom odbore kardiológia. Zároveň ako pedagóg svojej alma mater sa venuje pregraduálnej výučbe študentov medicíny. Vo svojom doktorandskom štúdiu sa venuje problematike apelínu a fibrilácie predsiení. Absolvovala klinické praxe na zahraničných pracoviskách v Recife (Brazília) a Malage (Španielsko). Ako co-investigator participuje vo viacerých klinických štúdiách. Je členkou Slovenskej internistickej spoločnosti a Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Popri publikačnej činnosti pravidelne prednáša na domácich i zahraničných fórach.
MUDr. Mária Komlósi, PhD., MSc.
Doktorka Mária Komlósi vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave. Ešte počas štúdia sa zúčastnila humanitárnej misie v Keni a následne po skončení štúdia v r. 2013 odišla pracovať ako lekárka na rozvojové projekty Vysokej školy Sv. Alžbety v Burundi a v Rwande, kde spolu pôsobila vyše 5 rokov. Za ten čas sa jej podarilo publikovať viacero vedeckých prác na tému tropických ochorení a spraviť si doktorát z verejného zdravotníctva so zameraním na maláriu. Po návrate z trópov nastúpila na III. internú kliniku LF UK a UNB, kde sa okrem zdravotníckej činnosti aktuálne venuje aj výučbe slovenských a zahraničných študentov. Okrem medicíny sa rada venuje cestovaniu a out-doorovému športu.
MUDr. Veronika Pokorná, PhD., MPH
Doktorka Veronika Pokorná vyštudovala Lekársku fakultu UK v Bratislave. Po skončení štúdia nastúpila na IV. internú kliniku LFUK a UNB, kde absolvovala doktorandské štúdium na tému Význam NT-proBNP pri fibrilácii predsiení. Jej práce o hypertenzii v gravidite boli prezentované na viacerých domácich aj zahraničných podujatiach. Je členom Slovenskej kardiologickej a Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti. Naďalej pôsobí na IV. internej klinike, kde sa ako lekár so špecializáciou v odbore vnútorné lekárstvo venuje starostlivosti o internistických pacientov a ako odborná asistentka výučbe budúcich generácií lekárov. Popri medicíne má mnoho ďalších záujmov, miluje tanec, prírodu, je certifikovaná inštruktorka power yogy a certifikovaný kouč. Všetky svoje poznatky z medicínskej oblasti aj nemedicínskych sfér využila pri tvorbe vlastného health caochingového programu. Hovorí plynule anglicky, španielsky a nemecky, v minulosti prekladala z týchto jazykov knihy s medicínskou problematikou pre laickú verejnosť.