| CME | Kardiológia Pneumológia 1866 pozretí

Spolupráca pneumológa a kardiológa

Srdce a pľúca sú spojenou nádobou – pohľad pneumológa

Bezpečnosť inhalačnej liečby CHOCHP – (ne)zodpovedaná otázka? – pohľad kardiológa

Hostia

MUDr. Peter Michalka, PhD.
OAIM a pneumologická ambulancia Nemocnice Sv. Michala v Bratislave

MUDr. Ľuboš Urban, PhD.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie arytmií a kardiostimulácie