| CME | Kardiológia Výživa 2725 pozretí

(Ne)tradičná liečba srdcového zlyhávania

Stratégia „premostenie k zotaveniu?“

• Aké sú dôvody pre využitie (ne)tradičných liečebných možností nad rámec „Odporúčaní“?
• Čo znamená termín Integratívna kardiológia alebo „premostenie k zotaveniu“?
• Je terapeutické ovplyvnenie metabolizmu zlyhávajúceho myokardu (zabudnutou) cestou k zlepšeniu prognózy pacientov?
• Ktoré vitamíny, minerály, fytofarmaká a výživové doplnky majú liečebný význam u chorých so srdcovým zlyhávaním ako podpora popri štandardných odporúčaných postupoch?
• Praktický prehľad toho najdôležitejšieho z medicíny dôkazov pre vybrané „alternatívne stratégie“, ich výhody, nevýhody a možnosti využitia pre každodennú prácu.

Hostia

MUDr. Ivan Varga, PhD.
Cardio-Integra, s.r.o.

MUDr. Tereza Hlavatá (moderátor)
Univerzitná nemocnica Bratislava, III. interná klinika LF UK