webimed

Mesačný archív:

august 2016

Kardiológia

Horúce témy v akútnej kardiológii

V prvej časti webináru sa predstaví kazuistika pacienta s akútnym NSTEMI užívajúcim DOAC pre predsieňovú fibriláciu. Okrem akútneho manažmentu zameraného na farmakoterapiu sa rozoberie aj dlhodobá antitrombotická liečba. V druhej časti bude po krátkej kazuistike poukázané na aktuálny manažment  ...

Pozrieť