| CME | Kardiológia 2270 pozretí

Optimalizácia liečby srdcového zlyhávania pomocou najnovších metód telemedicíny

• Má už telemedicína oporu v kardiologických odporúčaniach?
• Je možné využiť umelú inteligenciu na dlhodobé sledovanie pacienta s chronickým srdcovým zlyhávaním?
• Ako na základe telemedicínskeho sledovania optimalizovať liečbu srdcového zlyhávania?
• Dokáže umelá inteligencia predvídať zhoršenie zdravotného stavu pacienta?
• Ako využiť staré osvedčené lieky ako betablokátory v kombinácii s najnovšími technologickými možnosťami medicíny?
• Sú všetky betablokátory rovnako efektívne v liečbe srdcového zlyhávania?

Hostia

MUDr. Allan Böhm, PhD., MBA, FESC
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie akútnej kardiológie

MUDr. Tereza Hlavatá (moderátor)
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie pre vrodené chyby srdca v dospelosti