| CME | Gastroenterológia Hematológia Intenzívna medicína Kardiológia 2492 pozretí

Krvácanie do gastrointestinálneho traktu pri liečbe DOAC

• Ako diagnostikovať suspektné krvácanie do GITu v praxi
• Aká je výpovedná hodnota CT a gastrofibroskopie pri diagnostike akútneho krvácania
• Ako manažovať krvácanie do GITu
• Ako sú na tom DOACs s GIT krvácaním v porovnaní s warfarínom
• Ako rozlíšiť závažné a nezávažné krvácanie do GITu
• Ako postupovať s antikoagulačnou liečbou v prípade vzniku GIT krvácania
• Porovnanie DOACs vo vzťahu ku GIT krvácaniu

Hostia

MUDr. Anna Vachulová, PhD.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie arytmií a kardiostimulácie

MUDr. Radovan Juríček
Univerzitná nemocnica Bratislava, III. interná klinika LF UK

MUDr. Tereza Hlavatá (moderátor)
Univerzitná nemocnica Bratislava, III. interná klinika LF UK