| CME | Kardiológia 2111 pozretí

Diferenciálná diagnostika hypertrofickej kardiomyopatie

• kdy myslet na tzv. nesarkomerické formy hypertrofické kardiomyopatie
• jaké jsou projevy Fabryho choroby a jak tuto nemoc diagnostikujeme a můžeme léčit
• jak diagnostikovat hypertrofickou kardiomyopatii při Danonově chorobě a mitochondriopatii
• proč je důležité diagnostikovat amyloidózu srdce a jaké jsou současné možnosti její léčby

Hostia

Prof. MUDr. Tomáš Paleček, PhD.
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

MUDr. Veronika Pokorná, PhD., MPH (moderátor)
Univerzitná nemocnica Bratislava, IV. interná klinika LF UK