Gastroenterológia Hematológia Intenzívna medicína 3542 pozretí

Varixy pažeráka a žalúdka, postrach nielen pre internistu

Varixy pažeráka a žalúdka – komplexný manažment

• Pažerákové varixy sú častou komplikáciou cirhózy pečene
• Krvácanie z pažerákových varixov patrí medzi život ohrozujúce stavy
• Endoskopicky vieme krvácanie nielen zastaviť, ale aj predchádzať recidíve krvácania
• Dôležitý je komplexný manažment pacienta
• Sú gastrické varixy rozdielne od pažerákových?
• Aký je manažment v primárnej profylaxii krvácania z gastrických varixov?
• Aká je iniciálna liečba krvácania z gastrických varixov?
• Existuje definitívna liečba krvácania z gastrických varixov?

Hostia

MUDr. Radovan Juríček
Univerzitná nemocnica Bratislava, III. interná klinika LF UK

MUDr. Juraj Ďurina
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Klinika vnútorného lekárstva II.

MUDr. Mária Komlósi, PhD., MSc. (moderátor)
Univerzitná nemocnica Bratislava, III. interná klinika LF UK