webimed

Ročný archív:

2021

| CME | Kardiológia

Betablokátory a antitrombotická liečba

• Aké sú rozdiely medzi jednotlivými betablokátormi a kedy ktorý použiť? • Pleiotropné účinky betablokátorov • Kedy sa treba betablokátorom vyvarovať a kedy sa naopak netreba báť? • Ako ušiť antitrombotickú liečbu pre pacienta s chronickým koronárnym syndrómom na mieru? • Ako správne zvážiť  ...

Pozrieť
| CME | Kardiológia

Fabryho choroba

• Anamnéza pacienta – tzv. „red flags“ poukazujúce na Fabryho chorobu • EKG – základný a jednoduchý nástroj na hodnotenie zmien pri Fabryho chorobe • Zmeny pri echokardiografickom vyšetrení, kedy byť obozretný • Diagnostika Fabryho choroby – dostupnosť v každodennej praxi • MRI  ...

Pozrieť