webimed

Mesačný archív:

december 2020

| CME | Gastroenterológia Onkológia

Postradiačná ezofagitída

Nové možnosti v symptomatickej liečbe ezofagitídy vyvolanej radiačnou prípadne chemo-radiačnou liečbou • Postradiačná ezofagitída ako závažný nežiadúci účinok radiačnej liečby • Ako môže postradiačná ezofagitída ovplyvniť priebeh radiačnej liečby? • Pri ktorých tipoch nádorov je pravdepodobnosť  ...

Pozrieť