webimed

Ročný archív:

2017

Kardiológia

Manažment pacienta s AKS bez ST elevácie

Tento webinár bude zameraný na farmakologickú liečbu AKS bez ST elevácie. Rozdelený bude na 2 časti, kde v prvej Dr. Snopek odprezentuje stručný prehľad P2Y12 inhibítorov, ich rozdiely a ich využitie v klinickej praxi podľa súčasných odporúčaní. Následne Dr. Böhm rozoberie problematiku  ...

Pozrieť