webimed

Mesačný archív:

december 2016

Kardiológia

Kontrola rytmu predsieňovej fibrilácie

V tomto webinári rozoberú lekári z oddelenia arytmií a kardiostimulácie NÚSCH – MUDr. Ľuboš Urban a MUDr. Martin Svetlošák pohľad na kontroverznú tému kontroly rytmu atriálnej fibrilácie u asymptomatického pacienta. Spoločnou diskusiou sa pokúsia dospieť k záveru, ktoré skupiny  ...

Pozrieť