| CME | Kardiológia 2404 pozretí

Stabilná koronárna artériová choroba II

• Ktoré sú najdôležitejšie režimové opatrenia v liečbe stabilnej KACH?
• Ktorou liečbou môžeme ovplyvniť prognózu pacienta so stabilnou KACH?
• Má kyselina acetylsalicylová svoje miesto aj v primárnej prevencii?
• Aké sú najdôležitejšie lieky v symptomatickej liečbe KACH a čo o nich treba vedieť?
• Prináša koronárna revaskularizácia aj prognostický benefit?
• Prečo by sme mali byť v indikácii koronárnej revaskularizácie naozaj opatrný?

Hostia

MUDr. Anton Dlesk, PhD.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca

MUDr. Ivan Varga, PhD.
Cardio-Integra, s.r.o.

MUDr. Mária Hajzoková (moderátor)
Univerzitná nemocnica Bratislava, Klinika geriatrie LF SZU