| CME | Hematológia Kardiológia Onkológia 2781 pozretí

Venózny tromboembolizmus u onkologického pacienta I

I. časť (3 prezentácie + diskusia)

1. VTE v onkológii – epidemiológia, rizikové faktory, cesta k NOAKom v prevencii a liečbe (P. Palacka)
2. Aktuálne možnosti liečby VTE u onkologických pacientov (I. Vacula)
3. Súčasné medzinárodné odporúčania v prevencii a liečbe VTE u onkologických pacientov (J. Slopovský)

Hostia

JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.
Národný onkologický ústav Bratislava, primár oddelenia ambulantnej chemoterapie

MUDr. Ján Slopovský
Národný onkologický ústav Bratislava, II. onkologická klinika LF UK

MUDr. Ivar Vacula, PhD.
Angiologická a interná ambulancia Trnava

MUDr. Tereza Hlavatá (moderátor)
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie pre vrodené chyby srdca v dospelosti


 

CME akreditácia

Za sledovanie vzdelávacej aktivity je možné prideliť 1 CME kredit (SLK)
Kredit za sledovanie je možné získať do 28.2.2022.
Pre pridelenie kreditu je nutné okrem sledovania prenosu vyplniť nasledujúce údaje: