| CME | Intenzívna medicína Kardiológia 1215 pozretí

Betablokátory v akútnej kardiológii

• Farmakokinetika betablokátorov a čo to pre prax znamená
• Používanie betablokátorov pri AKS v rámci akútnej aj dlhodobej fázy (podľa nových GL)
• Používanie injekčného betablokátora, tak aby nevznikala hypotenzia
• Praktické aspekty indikácie betablokátorov pri akútnom srdcovom zlyhaní
• Zvládnutie supraventrikulárnych tachyarytmií – kontrola frekvencie vs kontrola rytmu

Hostia

MUDr. Tomáš Pavlík
Fakultná nemocnica Trnava, Interná klinika FZaSP Trnavskej univerzity

MUDr. Peter Penz, PhD.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie akútnej kardiológie

MUDr. Mária Hajzoková (moderátor)
Univerzitná nemocnica Bratislava, Klinika geriatrie LF SZU