webimed

Ročný archív:

2016

Kardiológia

Kontrola rytmu predsieňovej fibrilácie

V tomto webinári rozoberú lekári z oddelenia arytmií a kardiostimulácie NÚSCH – MUDr. Ľuboš Urban a MUDr. Martin Svetlošák pohľad na kontroverznú tému kontroly rytmu atriálnej fibrilácie u asymptomatického pacienta. Spoločnou diskusiou sa pokúsia dospieť k záveru, ktoré skupiny  ...

Pozrieť
Kardiológia

Horúce témy v akútnej kardiológii

V prvej časti webináru sa predstaví kazuistika pacienta s akútnym NSTEMI užívajúcim DOAC pre predsieňovú fibriláciu. Okrem akútneho manažmentu zameraného na farmakoterapiu sa rozoberie aj dlhodobá antitrombotická liečba. V druhej časti bude po krátkej kazuistike poukázané na aktuálny manažment  ...

Pozrieť