O nás

Nápad kardiologických webinárov sa vynoril pri jednej z diskusií bývalých predsedov Fóra mladých kardiológov Dr. Katky Cenkerovej, Dr. Ivana Vargu a Dr. Allana Böhma, ktorí sa zamýšľali nad možnosťami osvety mladých kardiológov na Slovensku. Onedlho sa Dr. Böhm spojil s Dr. Petrom Michálkom, aby po ceste plnej prekážok vznikol kardiologický portál s názvom Webimed, na ktorom bol 23.8.2016 odvysielaný historicky prvý webinár s názvom „Horúce témy v akútnej kardiológii“. Po prvotnom úspechu tejto aktivity sa Kardio-Webimed naplno rozbehol a stal sa z neho uznávaný e-learningový portál. Ďalším míľnikom bolo získanie KEGA grantu za podpory prof. Jána Murína a Dr. Viery Kissovej, vďaka čomu sa Webimed rozrástol o Interna-Webimed.
Pandémia COVID-19 priniesla aj dobré plody, medzi ktoré nepochybne patrí rozvoj e-learningu, ktorý zakladatelia Webimedu už dávno predvídali. Reakcia preto na seba nenechala dlho čakať a my Vám dnes prinášame úplne nový portál Webimed, ktorý si ponechal všetko dobré na čo ste boli doposiaľ zvyknutí a prináša to v modernom podaní, rozšírený o ďalšie medicínske odbory.
Hlavným poslaním Webimedu je sprostredkovať nezávislé poznatky zo súčasnej medicíny, najmä v oblastiach, ktoré sú zložité, málo známe, alebo tie v ktorých sa robí veľa chýb. Webimed zastrešuje Premedix Academy – nezisková organizácia so zameraním na vedu, výskum a vzdelávanie v oblasti precíznej medicíny. Hlavnými zodpovednými za tento projekt je Dr. Peter Michálek a Dr. Allan Böhm.