Webtexty

Nutraceutiká v prevencii a liečbe COVID-19 (otvoriť pdf)

Foramen ovale patens (otvoriť pdf)

Manažment pacientov s foramen ovale patens – praktické zhrnutie.

Návrh pre použitie nutraceutík pri srdcovom zlyhávaní (otvoriť pdf)

Záťažová elektrokardiografia (otvoriť pdf)

Prehľadné spracovanie problematiky z dielne Ivana Vargu.