| CME | Kardiológia 2185 pozretí

Stabilná koronárna artériová choroba I

Cieľom tohto webinára bude priblížiť diagnostický manažment stabilnej koronárnej artériovej choroby podľa posledných odporúčaní ESC. Vzhľadom na komplexnosť týchto odporúčaní, ktoré sú síce veľmi kvalitné ale trocha zložito napísané, sa Dr. Varga s Dr. Dleskom zamerajú vo svojej prednáške na koncízne spracovanie týchto návodov aplikovateľné do bežnej praxe vyťaženého lekára s častokrát obmedzenými diagnostickými možnosťami. Hlavným poslaním tohto webinára je vykoreniť zlozvyk slovenských lekárov paušalizovať diagnózu ischemickej choroby srdca na každého staršieho pacienta.

Hostia

MUDr. Anton Dlesk, PhD.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca

MUDr. Ivan Varga, PhD.
Cardio-Integra, s.r.o.

MUDr. Mária Hajzoková (moderátor)
Univerzitná nemocnica Bratislava, Klinika geriatrie LF SZU