Kardiológia 1445 pozretí

Manažment pacienta s AKS bez ST elevácie

Tento webinár bude zameraný na farmakologickú liečbu AKS bez ST elevácie. Rozdelený bude na 2 časti, kde v prvej Dr. Snopek odprezentuje stručný prehľad P2Y12 inhibítorov, ich rozdiely a ich využitie v klinickej praxi podľa súčasných odporúčaní. Následne Dr. Böhm rozoberie problematiku antiischemickej liečby a optimálnu antikoagulačnú terapiu akútnej fázy. Všetko bude prebiehať za prítomnosti čestného hosťa profesora Vasiľa Hricáka, ktorý obe prezentácie doplní o svoje cenné skúsenosti a na záver zodpovie otázky publika.

Hostia

MUDr. Allan Böhm, MBA
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie akútnej kardiológie

MUDr. Peter Snopek
Fakultná nemocnica Nitra, Kardiologická klinika

Prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD., FESC
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, primár Oddelenia akútnej kardiológie