| CME | Hematológia Kardiológia 2442 pozretí

Nízkomolekulové heparíny v zložitých klinických situáciách

V prvej časti webináru priblíži hematológ Dr. Lauko základy farmakokinetiky a farmakodynamiky LMWH. Poukáže na úpravu dávkovania, monitorovania ako aj časté chyby pri používaní LMWH v situáciách ako renálna insuficiencia, sepsa resp. onkologické ochorenie. V druhej časti angiológ a internista Dr. Fľak prinesie prehľad viacerých kazuistík z reálnej praxe, pomocou ktorých upozorní, ako manažovať LMWH v zložitých klinických prípadoch.

Hostia

MUDr. Ľubomír Fľak, PhD.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie kardiológie a angiológie

MUDr. Viliam Lauko
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Pracovisko hematológie a transfuziológie

MUDr. Tereza Hlavatá (moderátor)
Univerzitná nemocnica Bratislava, III. interná klinika LF UK