Kardiológia 2119 pozretí

Problematika nízkych dávok priamych orálnych antikoagulancií

V tomto webinári sa Dr. Vachulová a Dr. Urban zamerajú na problematiku nízkych dávok priamych orálnych antikoagulancií (DOACs). Upozornia lekárov, prečo podávanie nižších, „bezpečnejších“ dávok DOACs nemusí byť pre pacienta vôbec také bezpečné. Zároveň vysvetlia, kedy sú nízke dávky DOACs naozaj indikované a pripomenú tiež liekové interakcie DOACs, ktoré síce nie sú také významné ako pri warfaríne, no existujú, a treba ich poznať.

Hostia

MUDr. Anna Vachulová, PhD.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie arytmií a kardiostimulácie

MUDr. Ľuboš Urban, PhD.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie arytmií a kardiostimulácie

MUDr. Veronika Pokorná, PhD. (moderátor)
Univerzitná nemocnica Bratislava, IV. interná klinika LF UK