webimed

Prehľadávam podľa kľúčového slova:

antitrombotická liečba

| CME | Kardiológia

Betablokátory a antitrombotická liečba

• Aké sú rozdiely medzi jednotlivými betablokátormi a kedy ktorý použiť? • Pleiotropné účinky betablokátorov • Kedy sa treba betablokátorom vyvarovať a kedy sa naopak netreba báť? • Ako ušiť antitrombotickú liečbu pre pacienta s chronickým koronárnym syndrómom na mieru? • Ako správne zvážiť  ...

Pozrieť
| CME | Kardiológia

Antitrombotická triple terapia

Prvá časť webináru bude zameraná na štúdie PIONEER AF-PCI a REDUAL-PCI, ktoré prinášajú dôležité updaty pre antitrombotickú liečbu pacientov s atriálnou fibriláciou podstupujúcich perkutánnu koronárnu angioplastiku. V druhej časti sa ukáže, ako tieto poznatky prispievajú k manažmentu takýchto  ...

Pozrieť
Kardiológia

Manažment pacienta s AKS bez ST elevácie

Tento webinár bude zameraný na farmakologickú liečbu AKS bez ST elevácie. Rozdelený bude na 2 časti, kde v prvej Dr. Snopek odprezentuje stručný prehľad P2Y12 inhibítorov, ich rozdiely a ich využitie v klinickej praxi podľa súčasných odporúčaní. Následne Dr. Böhm rozoberie problematiku  ...

Pozrieť
Kardiológia

Horúce témy v akútnej kardiológii

V prvej časti webináru sa predstaví kazuistika pacienta s akútnym NSTEMI užívajúcim DOAC pre predsieňovú fibriláciu. Okrem akútneho manažmentu zameraného na farmakoterapiu sa rozoberie aj dlhodobá antitrombotická liečba. V druhej časti bude po krátkej kazuistike poukázané na aktuálny manažment  ...

Pozrieť