Kardiológia 2344 pozretí

Horúce témy v akútnej kardiológii

V prvej časti webináru sa predstaví kazuistika pacienta s akútnym NSTEMI užívajúcim DOAC pre predsieňovú fibriláciu. Okrem akútneho manažmentu zameraného na farmakoterapiu sa rozoberie aj dlhodobá antitrombotická liečba.
V druhej časti bude po krátkej kazuistike poukázané na aktuálny manažment pacienta s akútnym srdcovým zlyhaním s prihliadnutím na možnosti v SR.

Hostia

MUDr. Allan Böhm, MBA
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie akútnej kardiológie

MUDr. Ivan Varga, PhD.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca

MUDr. Katka Cenkerová, PhD. (moderátor)
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie všeobecnej kardiológie