| CME | Hematológia Kardiológia 2962 pozretí

Hlboká a povrchová žilová trombóza

• Aký je rozdiel medzi vyprovokovanou a nevyprovokovanou hlbokou žilovou trombózou?
• Ako dlho antikoagulovať pacienta pri jednom alebo druhom type hlbokej žilovej trombózy?
• Ktoré trombofilné stavy má zmysel vyšetrovať?
• Kedy liečba vyžaduje začať s LMWH a kedy si vystačíme s perorálnou antikoaguláciou?
• Akú úlohu má v liečbe kyselina acetylsalicylová?
• Treba antikoagulovať pacienta s povrchovou žilovou trombózou?

Hostia

MUDr. Ľubomír Fľak, PhD.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie kardiológie a angiológie

MUDr. Mária Hajzoková (moderátor)
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie všeobecnej kardiológie