webimed

Prehľadávam podľa kľúčového slova:

akútny koronárny syndróm

Kardiológia

Manažment pacienta s AKS bez ST elevácie

Tento webinár bude zameraný na farmakologickú liečbu AKS bez ST elevácie. Rozdelený bude na 2 časti, kde v prvej Dr. Snopek odprezentuje stručný prehľad P2Y12 inhibítorov, ich rozdiely a ich využitie v klinickej praxi podľa súčasných odporúčaní. Následne Dr. Böhm rozoberie problematiku  ...

Pozrieť
Kardiológia

Horúce témy v akútnej kardiológii

V prvej časti webináru sa predstaví kazuistika pacienta s akútnym NSTEMI užívajúcim DOAC pre predsieňovú fibriláciu. Okrem akútneho manažmentu zameraného na farmakoterapiu sa rozoberie aj dlhodobá antitrombotická liečba. V druhej časti bude po krátkej kazuistike poukázané na aktuálny manažment  ...

Pozrieť