webimed

Prehľadávam podľa kľúčového slova:

fibrilácia predsiení

| CME | Kardiológia

Antitrombotická triple terapia

Prvá časť webináru bude zameraná na štúdie PIONEER AF-PCI a REDUAL-PCI, ktoré prinášajú dôležité updaty pre antitrombotickú liečbu pacientov s atriálnou fibriláciou podstupujúcich perkutánnu koronárnu angioplastiku. V druhej časti sa ukáže, ako tieto poznatky prispievajú k manažmentu takýchto  ...

Pozrieť
Kardiológia

Kontrola rytmu predsieňovej fibrilácie

V tomto webinári rozoberú lekári z oddelenia arytmií a kardiostimulácie NÚSCH – MUDr. Ľuboš Urban a MUDr. Martin Svetlošák pohľad na kontroverznú tému kontroly rytmu atriálnej fibrilácie u asymptomatického pacienta. Spoločnou diskusiou sa pokúsia dospieť k záveru, ktoré skupiny  ...

Pozrieť