Diabetológia Kardiológia Nefrológia 2520 pozretí

SGLT2 inhibítory u diabetikov i u nediabetikov

SGLT2 inhibítory sa „narodili“ ako lieky pre diabetikov 2. typu, majú ohromný kardiovaskulárny i renálny liečebný benefit (najmä pre systolické srdcové zlyhávanie a chronickú obličkovú chorobu) a dnes “opúšťajú“ arénu diabetológie a penetrujú i do oblasti kardiológie a nefrológie. Sú to teda jedinečné lieky.

Hostia

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
Univerzitná nemocnica Bratislava, I. interná klinika LF UK

MUDr. Allan Böhm, PhD., MBA, FESC (moderátor)
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie akútnej kardiológie