COVID-19 Pneumológia Výživa 2853 pozretí

Nutraceutiká v liečbe COVID-19

• Prečo je dôležité hovoriť o nutraceutikách v súvislosti s COVID-19?
• Ktoré vitamíny, minerály a ďalšie látky majú priaznivý vplyv na priebeh ochorenia?
• Aká je medicína dôkazov ich použitia v prevencii a liečbe COVID-19.
• Prehľad kombinácii a vhodných dávok nutraceutík pre ambulantnú i nemocničnú prax.

Hostia

MUDr. Ivan Varga, PhD.
UN – Nemocnica Sv. Michala, Bratislava, Oddelenie funkčnej diagnostiky

MUDr. Mária Komlósi, PhD., MSc. (moderátor)
Univerzitná nemocnica Bratislava, III. interná klinika LF UK