| CME | Gastroenterológia Intenzívna medicína Výživa 1720 pozretí

Nutričný manažment pacienta na Slovensku II

Predoperačná nutričná príprava

• Nutričný stav pacienta a rezervy, s ktorými vstupuje do perioperačnej fázy liečby
• Malnutrícia – kritický rizikový faktor pre rozvoj väčšiny pooperačných komplikácií
• Ako rozpoznať malnutríciu alebo jej riziko
• Spôsob predoperačnej nutričnej podpory ambulantne

Sondová enterálna výživa v ambulantnej praxi

• Výhody podávania sondovej enterálnej výživy v porovnaní s mixovanou stravou
• Kedy zavádzať PEG, PEJ a kedy sondu
• Komplikácie PEG a ako im predchádzať
• Ako predpisovať enterálnu výživu

Hostia

MUDr. Michal Gergel, PhD.
Univerzitná nemocnica Bratislava, Chirurgická klinika LF SZU

MUDr. Peter Lietava
Univerzitná nemocnica Martin, Interná – gastroenterologická klinika

MUDr. Mária Komlósi, PhD., MSc. (moderátor)
Univerzitná nemocnica Bratislava, III. interná klinika LF UK