Kardiológia 2184 pozretí

Kontrola rytmu predsieňovej fibrilácie

V tomto webinári rozoberú lekári z oddelenia arytmií a kardiostimulácie NÚSCH – MUDr. Ľuboš Urban a MUDr. Martin Svetlošák pohľad na kontroverznú tému kontroly rytmu atriálnej fibrilácie u asymptomatického pacienta. Spoločnou diskusiou sa pokúsia dospieť k záveru, ktoré skupiny asymptomatických pacientov sú vhodné na antiarytmickú liečbu a u ktorých by sa mala voliť len kontrola frekvencie.

Hostia

MUDr. Ľuboš Urban, PhD.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie arytmií a kardiostimulácie

MUDr. Martin Svetlošák, PhD.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie arytmií a kardiostimulácie

MUDr. Veronika Pokorná, PhD. (moderátor)
Univerzitná nemocnica Bratislava, IV. interná klinika LF UK