Hematológia Kardiológia 2107 pozretí

Heparínom indukovaná trombocytopénia

V prvej časti priblíži hematológ Dr. Lauko základy etiopatogenézy HIT a poukáže na súčasné možnosti diagnosticko-terapeutického manažmentu tohto zriedkavého avšak o to nebezpečnejšieho ochorenia.
V druhej časti angiológ a kardiológ Dr. Fľak prednesie kazuistiku, v ktorej vysvetlí ako aplikovať teoretické základy z prvej časti webinára do klinickej praxe.

Hostia

MUDr. Ľubomír Fľak, PhD.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie kardiológie a angiológie

MUDr. Viliam Lauko
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Pracovisko hematológie a transfuziológie

MUDr. Veronika Pokorná, PhD. (moderátor)
Univerzitná nemocnica Bratislava, IV. interná klinika LF UK