Kardiológia 2077 pozretí

Základy koronarografie

Výučbové video určené najmä poslucháčom lekárskych fakúlt a lekárom v špecializačnej príprave.

Hosť

MUDr. Ivan Vranka, PhD.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie intervenčnej kardiológie