webimed

Prehľadávam podľa kľúčového slova:

diagnostika

| CME | Kardiológia

Fabryho choroba

• Anamnéza pacienta – tzv. „red flags“ poukazujúce na Fabryho chorobu • EKG – základný a jednoduchý nástroj na hodnotenie zmien pri Fabryho chorobe • Zmeny pri echokardiografickom vyšetrení, kedy byť obozretný • Diagnostika Fabryho choroby – dostupnosť v každodennej praxi • MRI  ...

Pozrieť