| CME | Hematológia Kardiológia 1266 pozretí

Bežné invazívne výkony u pacienta na orálnej antikoagulačnej liečbe

• Ako je to s LMWH premostením warfarínu pri bežných invazívnych výkonoch?
• Treba premosťovať LMWH pri iniciácii kumarínovej antikoagulácie?
• Ako postupovať pri bežných invazívnych výkonoch u pacienta na NOACs?
• Kedy treba monitorovať hladinu NOACs v krvi?
• Ako postupovať u pacienta na orálnej antikoagulačnej liečbe vyžadujúceho PKI alebo katétrovú RF abláciu?

Hostia

MUDr. Viliam Lauko
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Pracovisko hematológie a transfuziológie

MUDr. Ľuboš Urban, PhD.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie arytmií a kardiostimulácie

MUDr. Veronika Pokorná, PhD., MPH (moderátor)
Univerzitná nemocnica Bratislava, IV. interná klinika LF UK