| CME | Diabetológia Kardiológia 1369 pozretí

Diabetes mellitus – vieme ovplyvniť kardiovaskulárnu prognózu?

Historicky prvý internistický webinár na portáli webimed. Garanti tohto projektu prof. Murín a Dr. Kissová sa s Vami podelia o poznatky v oblasti diabetes mellitus, kardiovaskulárnych ochorení a ich vzájomného vzťahu. Prof. Murín bude hovoriť o makrovaskulárnych a Dr. Kissová o mikrovaskulárnych komplikáciách. Dozviete sa tiež o nových antidiabetikách – gliflozínoch a prečo znamenajú revolúciu v liečbe diabetes a srdcového zlyhávania.

Hostia

Prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
Univerzitná nemocnica Bratislava, I. interná klinika LF UK

MUDr. Viera Kissová, PhD.
Interná klinika Fakultnej nemocnice v Nitre

MUDr. Allan Böhm, MBA (moderátor)
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie akútnej kardiológie