| CME | COVID-19 Intenzívna medicína Pneumológia 3088 pozretí

Sonografia pľúc pri starostlivosti o pacientov s COVID-19

• Princíp POCUSu (POint of Care UltraSonography)
• Predstavenie protocolov BLUE a FALLs
• Prečo môže byť sonografia hrudníka užitočná pri COVID-19
• Základné sonografické nálezy pri COVID-19 a ich porovnanie s CT obrazom
• Kedy môže sonografia hrudníka pomôcť pri rozhodovaní o liečbe COVID-19

Hostia

MUDr. Peter Penz, PhD.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie akútnej kardiológie

MUDr. Tereza Hlavatá (moderátor)
Univerzitná nemocnica Bratislava, III. interná klinika LF UK