| CME | Gastroenterológia Výživa 2576 pozretí

Črevná mikrobióta – syndróm bakteriálneho prerastania čreva

V našom tráviacom trakte prežíva veľké množstvo mikroorganizmov. Súhrne sa označujú pojmom črevná mikrobiota. Syndróm bakteriálneho prerastania (small intestinal bacterial overgrowth – SIBO) je termín, ktorý označuje stav, kedy sa zloženie a počet baktérií v tenkom čreve podobá na črevnú mikrobiotu hrubého čreva. Klinické prejavy bakteriálneho prerastania sú nešpecifické a zahŕňajú nadúvanie, plynatosť, brušný dyskomfort, bolesti brucha či hnačku. Vo webinári si preberieme možnosti diagnostiky a liečby bakteriálneho prerastania.

Hostia

MUDr. Radovan Juríček
Univerzitná nemocnica Bratislava, III. interná klinika LF UK

MUDr. Mária Komlósi, PhD., MSc. (moderátor)
Univerzitná nemocnica Bratislava, III. interná klinika LF UK