| CME | Gastroenterológia Neurológia 2000 pozretí

Pumpové systémy v liečbe Parkinsonovej choroby

• Parkinsonova choroba – klinický obraz, pokročilé štádium
• princípy liečby pokročilého štádia, hlboká mozgová stimulácia
• pumpové systémy v liečbe Parkinsonovej choroby
• zavedenie perkutánnej endoskopickej gastrostómie s jejunálnou extenziou (PEG-J) v liečbe Parkinsonovej choroby
• techniky zavedenia, tipy a triky
• starostlivosť o PEG-J a liečba komplikácií

Hostia

MUDr. Radovan Juríček
Univerzitná nemocnica Bratislava, III. interná klinika LF UK

MUDr. Igor Straka, PhD.
Univerzitná nemocnica Bratislava, II. neurologická klinika LF UK

MUDr. Mária Komlósi, PhD., MSc. (moderátor)
Univerzitná nemocnica Bratislava, III. interná klinika LF UK