Gastroenterológia Hematológia Intenzívna medicína 3142 pozretí

Akútne stavy v gastroenterológii

Akútne nevarikózne krvácanie z horného gastrointestinálneho traktu

• Aké sú najčastejšie príčiny krvácania?
• Ako postupovať v prípade, že máme podozrenie na takéto krvácanie
• Aký je multidisciplinárny manažment takéhoto pacienta

Moderný prístup k akútnej pankreatitíde

• Prečo amylazémia nie je pankreatitída a ako diagnostikujeme akútnu pankreatitídu (AP)?
• Ako vieme určiť závažnosť AP a ako ju klasifikujeme?
• Aká je správna objemová liečba AP a prečo je dobré pacienta nepreliať?
• Prečo pankreatitídu neliečime antibiotikami a kedy a ako ich správne a rozumne indikovať?
• Ako živiť pacienta s AP a prečo hlad nie je našim cieľom?
• Možnosti a indikácie chirurgickej liečby AP, alebo „Prečo to tí chirurgovia nechcú operovať?“

Hostia

MUDr. Radovan Juríček
Univerzitná nemocnica Bratislava, III. interná klinika LF UK

MUDr. Michal Gergel, PhD.
Univerzitná nemocnica Bratislava, Chirurgická klinika LF SZU

MUDr. Mária Komlósi, PhD., MSc. (moderátor)
Univerzitná nemocnica Bratislava, III. interná klinika LF UK