| CME | Intenzívna medicína Kardiológia 3058 pozretí

Akútny manažment supraventrikulárnych tachykardií

• Ako odlíšiť komorovú tachykardiu od supraventrikulárnej s aberantným vedením?
• Čo je to modifikovaný Valsalvov manéver?
• Ako správne vykonať diagnostický adenosinový test?
• Ktoré antiarytmiká fungujú na preexcitovanú atriálnu fibriláciu?
• Čo je to Lewisov zvod?
• Ako podávať intravenózne betablokátory?

Hostia

MUDr. Allan Böhm, MBA
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Oddelenie akútnej kardiológie

MUDr. Tereza Hlavatá (moderátor)
Univerzitná nemocnica Bratislava, III. interná klinika LF UK