Diabetológia Intenzívna medicína 2893 pozretí

Akútne komplikácie diabetes mellitus

• výskyt akútnych komplikácií diabetes mellitus v čase diagnózy a počas priebehu ochorenia
• diabetická ketoacidóza – klinické prejavy, diagnostika, manažment
• iné príčiny acidózy u diabetika
• hyperosmolárny hyperglykemický syndróm – klinické prejavy, diagnostika, manažment
• akútna hypoglykémia u diabetika a jej manažment

Hostia

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH
prodekan LFUK pre rozvoj fakulty, kvalitu a modernizáciu vzdelávania
Univerzitná nemocnica Bratislava, V. interná klinika LF UK

MUDr. Mária Komlósi, PhD., MSc. (moderátor)
Univerzitná nemocnica Bratislava, III. interná klinika LF UK